Quy hoạch khu công sở thành khu chính trị - hành chính

TP - Bộ Xây dựng vừa có công văn hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện và xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cung Trí thức thành phố Hà Nội trong tương lai (Tư liệu từ Dự án của Tổng Cty Cơ khí Xây dựng COMA)
Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã thành khu chính trị - hành chính sẽ khắc phục tình trạng phân tán, manh mún và phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hoá của địa phương; góp phần làm đẹp bộ mặt kiến trúc đô thị, nông thôn.

Hệ thống công sở mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và các cơ quan, tổ chức đến giao dịch; đồng thời, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước...

Theo hướng dẫn, các công sở này bao gồm: Trụ sở của cơ quan Đảng; cơ quan Nhà nước (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân);

tổ chức chính trị xã hội ( Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân).

Quy hoạch xây dựng khu công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã, phải căn cứ trên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình.

Vị trí khu đất xây dựng công sở phải thuận lợi cho việc xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp chưa có trong quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng của đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn thì địa phương phải tổ chức điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng công sở cấp tỉnh, huyện gồm: khu nhà làm việc, dịch vụ thương mại, công trình kỹ thuật. Đối với cấp xã, không bố trí các dịch vụ thương mại và công trình kỹ thuật.

Mật độ xây dựng công sở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã không lớn hơn 50% và đối với phường không lớn hơn 70%.

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành khu chính trị - hành chính là cơ sở để triển khai dự án xây dựng các hạng mục công trình; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước trong giai đoạn tới. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá