Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam:

Quyết liệt tăng thu, giảm nợ đọng

TP - Trong năm 2015, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, thực hiện thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiền Phong trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

Bà Minh cho biết, trong năm qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH và thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hoàn thành nhiều kết quả quan trọng

Xin Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của toàn ngành trong năm 2015?

Trong năm 2015, toàn ngành tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH và thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Chế độ chính sách của người tham gia BHXH được giải quyết kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn. Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của các đối tượng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi. Quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, với chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam được thực hiện quyết liệt, kịp thời và sát với thực tiễn, tạo thuận lợi cho các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ; góp phần đạt được những kết quả nhất định trên nhiều mặt công tác. Cụ thể, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng hệ thống văn bản về chính sách BHXH, BHYT; tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến Luật BHXH (sửa đổi), Luật Việc làm; nghiên cứu, đề nghị bổ sung một số tội danh về BHXH, BHYT vào dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).

Công tác cải cách hành chính của ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả, theo đúng yêu cầu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thủ tục hành chính được cắt giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục; trong đó: thành hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị) giảm 56%; chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%; về quy trình, thao tác thực hiện giảm 78%. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp cũng được rút ngắn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao (giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm vào 2016). Giao dịch điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời khắc phục những lỗi kỹ thuật, góp phần tăng nhanh số lượng đơn vị đăng ký và giao dịch điện tử.

Ðặc biệt, năm 2015, công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được triển khai đồng bộ và đạt một số kết quả bước đầu, đến nay nhiều địa phương đã hoàn thành việc kê khai và đang triển khai nhập dữ liệu theo quy định. Quy trình, mẫu sổ BHXH được đổi mới tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị và người lao động. Chính sách BHYT được phối hợp xây dựng, sửa đổi và hướng dẫn kịp thời... Về công tác đầu tư Quỹ BHXH, BHXH Việt Nam thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Công tác quản lý tài chính được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định.

Thứ trưởng có thể cho biết một số kết quả cụ thể?

Ðến tháng 12/2015, số thu BHXH, BHYT ước thực hiện hơn 211 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%so với năm 2014 và tăng 3,6% so với kế hoạch Thủ tướng giao từ đầu năm. Ước đến 31/12/2015, toàn Ngành giải quyết cho 8,7 triệu lượt người hưởng chế độ BHXH. Ước đến 31/12, có khoảng 70 triệu người tham gia BHYT, hoàn thành kế hoạch được giao từ đầu năm.

Thứ trưởng có thể cho biết hiện còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc gì cần sớm khắc phục để hoạt động của ngành BHXH trong năm 2016 đạt hiệu quả cao hơn?

Hiện nay, việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT tiếp tục gia tăng. Số nợ BHXH, BHYT đến 31/10/2015 là hơn 12.278 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với số nợ tại thời điểm 30/9/2015, chiếm 6,32% so với số phải thu; tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014.

Một số địa phương chưa thực sự quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHYT do ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng. Việc thực hiện, triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành về cải cách thủ tục hành chính của một số cá nhân, đơn vị còn chưa quyết liệt, số lượng, chất lượng giao dịch điện tử chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT của một số BHXH tỉnh, thành phố còn chậm, chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức Bưu điện.

Quyết liệt tăng thu, giảm nợ đọng - ảnh 1 Trong năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Ðể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm nay Ngành BHXH cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Trong năm 2015 số thu BHXH, BHYT đạt 211 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với nhiệm vụ đầu năm Thủ tướng giao. Giải quyết cho 8,7 triệu lượt người hưởng chế độ BHXH. Về phát triển đối tượng, có 12 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 250 nghìn người tham gia BH tự nguyện; 10,2 triệu người tham gia BHTN; 70 triệu người tham gia BHYT.

Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Ngành BHXH sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH (sửa đổi), Luật Việc làm, chính sách BHYT; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2014/NÐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của Ngành; xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính và bãi bỏ thành phần hồ sơ liên quan tại các địa phương.

Tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch BHXH điện tử mới; triển khai đúng tiến độ dự án thực hiện tin học hóa trong lĩnh vực BHYT; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp trong việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai mới và thí điểm kê khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục BHXH trên hệ thống mới; kịp thời điều chỉnh một số chỉ tiêu trong biểu mẫu liên quan của phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT; tiếp tục tham gia ý kiến, hoàn thiện các dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, Thông tư thống nhất giá dịch vụ bệnh viện đồng hạng;...

Ngoài ra còn nhiệm vụ quan trọng gì nữa không thưa Thứ trưởng?

Theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai lập, thống kê danh sách hộ gia đình tham gia BHYT của các địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1205/QÐ-BHXH ngày 26/10/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh dự toán thu, chi 2015.

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo Luật BHXH.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tập trung tuyên truyền về những thay đổi của Luật BHXH (sửa đổi); mục đích, ý nghĩa của việc thống kê, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; vận động các đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử; thông tin về điều chỉnh giá viện phí và quyền lợi của người tham gia BHYT sau khi điều chỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng