Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

TP - “Trong những năm tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An xác định phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra”, đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong.

Đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (2010 - 2015), việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII đã đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, giữ vững đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực khai thác các nguồn lực, tập trung thực hiện các lĩnh vực, các chương trình trọng tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật:

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển theo hướng bền vững. Bình quân tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011-2015 đạt 7,89%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 29 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp - xây dựng ổn định và tăng trưởng; dịch vụ, thương mại phát triển nhanh, đa dạng và hiệu quả; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển và có mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách năm 2015 đạt 10.034 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt mục tiêu đề ra. Thu hút đầu tư có bước chuyển biến mạnh với 533 dự án mới được thu hút với tổng vốn đăng ký 136.989 tỷ đồng, nhiều công trình, dự án lớn được triển khai, tạo tiền đề chuyển biến cục diện kinh tế của tỉnh để phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới, như dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ của VSIP Nghệ An, Nhà máy xi măng Sông Lam 1 và Sông Lam 2, Nhà máy sữa TH, Nhà máy tôn Hoa Sen, Nhà máy chế biến thực phẩm Massan, Nhà máy chế biến cá Royal Food, Nhà máy điện tử BSE...; các dự án đô thị, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn...

Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng phát triển nhanh. Đã hoàn thành 230 km các tuyến quốc lộ, 300 km tỉnh lộ, 3.272 km đường giao thông nông thôn và các tuyến đường khác. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng, hoàn thành như nâng cấp; hoàn thành mục tiêu đưa đường ô tô đến trung tâm các xã, bản vùng sâu, vùng xa; 100% số xã có điện lưới. Cảng hàng không Vinh được đầu tư thành cảng hàng không quốc tế và có mức tăng trưởng hành khách vào tốp đầu cả nước. Cảng Cửa Lò được nâng cấp mở rộng đáp ứng cho tàu trên 3 vạn tấn ra vào; triển khai xây dựng cảng biển Đông Hồi. Diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Giáo dục đào tạo phát triển mạnh, số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi vào ĐH đứng trong tốp đầu cả nước. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8%, vượt mục tiêu (10%) nghị quyết đề ra. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra khá sôi nổi, rộng khắp. Y tế phát triển mạnh mẽ, chất lượng khám chữa bệnh nâng cao. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, đến hết năm 2015 dự kiến có 114 xã (chiếm 27% số xã) đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới. Công tác bảo tồn, tôn tạo, và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá với phát triển du lịch, dịch vụ được quan tâm. Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào...

Xin đồng chí cho biết đôi nét về kết quả trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương nhiệm kỳ qua?

“Nghệ An tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, phát huy tốt hơn vai trò, tính năng động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án nâng cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên và chỉ thị 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; trong nhiệm kỳ đã luân chuyển 367 cán bộ từ tỉnh về cơ sở và từ huyện lên tỉnh; đào tạo được nhiều cán bộ trẻ. Hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực cả về chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình, sâu sát cơ sở, yên dân, tạo đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện, ngày càng đi vào nền nếp.

Để xây dựng Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ và trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, theo đồng chí phải thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An xác định phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Thứ nhất, về phát triển kinh tế: Tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm tạo động lực cho toàn tỉnh và 5 trụ cột kinh tế làm đột phá phát triển kinh tế của tỉnh. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát huy lợi thế tự nhiên, tài nguyên văn hóa phong phú để phát triển du lịch và các ngành dịch vụ thành ngành kinh tế quan trọng; hiện đại hóa ngành nông nghiệp dựa trên các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, kết hợp công nghiệp chế biến hiện đại với sản xuất nông, lâm, thủy sản, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, về lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội: Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở mọi cấp học, nhất là tại các huyện miền núi, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nâng cấp cả về quy mô, chất lượng đào tạo các trường đại học và cao đẳng hiện có. Đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu giáo dục nghề nghiệp của vùng Bắc Trung bộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, gắn với đặc điểm văn hóa và con người Nghệ An, làm nền tảng phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh. Củng cố và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, tập trung vào các môn thể thao thành tích cao. Chú trọng tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các ch­ương trình phát triển kinh tế gắn với giải quyết việc làm cho lao động, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn. Tập trung cao cho công tác xuất khẩu lao động. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách với người có công. Đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Thứ ba, về quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tăng cường phòng, chống và kiểm soát ma túy, giảm số người nghiện và địa bàn phức tạp về ma túy.

Thứ tư, về công tác đối ngoại: Tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đối tác mới. Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, quảng bá về hình ảnh của Nghệ An nhằm đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước và các địa phương trong cả nước. Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, của các bộ, ban, ngành trung ương.

Thứ năm, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức đảng. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chú trọng chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí có thể phác thảo bức tranh chung về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An sau khi thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Với quyết tâm chính trị rất cao được thể hiện trong hệ thống 27 chỉ tiêu chính được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sau khi thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, chắc chắn Nghệ An sẽ trở thành tỉnh công nghiệp có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Với nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Nghệ An sẽ là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ; vững mạnh về quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mang đặc trưng xứ Nghệ.

Xin cảm ơn đồng chí Hồ Đức Phớc!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá