Ra mắt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

TPO - Ngày 26/12, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) đã làm lễ ra mắt Tổng Cty Bưu chính VN sau một thời gian chuẩn bị và thực hiện chia tách bưu chính viễn thông trên địa bàn các tỉnh, TP.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch HĐQT VNPT Phạm Long Trận cho biết việc chia tách bưu chính viễn thông này là nhằm hình thành đầy đủ mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và tổ chức quản lý mạng viễn thông nội hạt của VNPT phù hợp với yêu cầu mới của sự phát triển; tạo tiền đề để cả 2 lĩnh vực BC-VT cùng phát triển.

Theo đó, từ ngày 1/1/2008, Tổng Cty Bưu chính Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động. Các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ hoạt động theo mô hình mới, tách thành 2 đơn vị: Bưu điện tỉnh, thành phố mới trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, có chức năng quản lý mạng lưới bưu chính và kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí và thực hiện nhiệm vụ công ích.

Đơn vị còn lại là Viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Công ty mẹ (VNPT) có chức năng quản lý mạng viễn thông nội hạt và kinh doanh các dịch vụ viễn thông, CNTT.

Bưu điện tỉnh, thành có nhiệm vụ tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí và cung cấp dịch vụ viễn thông tại các giao dịch; đảm nhận một số công đoạn trong quy trình cung cấp dịch vụ viễn thông, tin học…

Cũng theo mô hình hoạt động mới, từ thời điểm trên sẽ không còn các Bưu điện thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh. Các bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện - Văn hoá xã do các Bưu điện thành phố, thị xã tại Trung tâm tỉnh quản lý trước đây, nay sẽ do các phòng chức năng của Bưu điện tỉnh, thành mới trực tiếp điều hành.

Đối với 3 Bưu điện thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, do tổ chức và hoạt động có tính đặc thù nên ngoài những nội dung thực hiện phương án này, VNPT đã có hướng dẫn bổ sung.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá