Rà soát lại hoạt động chứng khoán

TP- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu các Cty CK, Cty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thực hiện ngay các biện pháp giám sát khẩn cấp.

Nguyên nhân là tình hình tài chính thế giới có nhiều biến động nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, và việc giám sát này nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn của TTCK Việt Nam đặc biệt là đối với hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường.

Theo đó, các đơn vị này phải tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro...; Đảm bảo tuân thủ quy định tách bạch tài sản (tiền và chứng khoán) của nhà đầu tư và của Cty chứng khoán; tuyệt đối không được sử dụng tài sản của nhà đầu tư sai mục đích;

Rà soát lại tất cả các khoản đầu tư, tự doanh đảm bảo tuân thủ quy trình đầu tư, hạn mức đầu tư; rà soát lại vị thế của từng khoản mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro;

Tăng cường hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư; phải thu thập và xử lý thông tin về tình hình kinh tế quốc tế và trong nước chính xác, trung thực, thực hiện phân tích theo nguyên tắc cẩn trọng, khách quan, trung thực để giúp nhà đầu tư có quyết định đầu tư đúng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá