Rà soát ngay các khoản tiền gửi và đầu tư tại các ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài

TP - Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo 288/TB-VPCP (ngày 3/10) về kết luận của Thủ tướng nhằm hạn chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đối với nền kinh tế nước ta.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Theo đó, sau khi chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan chức năng báo cáo đánh giá những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ đối với nền kinh tế nước ta và những biện pháp nhằm hạn chế tác động xấu của cuộc khủng hoảng (ngày 1/10) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận:

Tác động trực tiếp của cuộc khủng hoảng đến kinh tế nước ta cho tới thời điểm hiện nay là chưa có, nhưng có tác động gián tiếp ở mức độ không lớn, không nhiều tới các lĩnh vực hoạt động: tài chính, tiền tệ, thương mại, dịch vụ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Để chủ động phòng tránh, nhằm hạn chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng;

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt một số biện pháp quan trọng.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện kiên quyết có kết quả 8 nhóm giải pháp đã đề ra trong năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng cần phải điều hành linh hoạt, nhằm bảo đảm tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ kiềm chế lạm phát; kiên quyết thực hiện điều chỉnh và cắt giảm đầu tư công, nhất là của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước; giảm hơn nữa bội chi ngân sách, cơ cấu lại danh mục đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước…

Thứ hai, các bộ, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt việc theo dõi, đánh giá tình hình thị trường tài chính Mỹ và thế giới, xác định cho được những tác động và mức độ ảnh hưởng tới từng lĩnh vực, để chủ động kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp hoặc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính chỉ đạo và yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tập đoàn kinh tế rà soát ngay các khoản tiền gửi và đầu tư tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính nước ngoài cũng như các khoản vay của các tổ chức này,

từ đó thực hiện biện pháp cần thiết, thích hợp như: cơ cấu lại danh mục đầu tư, rút vốn… nhằm đảm bảo tính thanh khoản; trả nợ trước hạn, bảo hiểm lãi suất (đối với các khoản đi vay) để giảm thiểu nguy cơ mất vốn hoặc tăng chi phí do tổ chức tài chính nước ngoài bị phá sản, do lãi suất trên thị trường quốc tế tăng cao...

Đồng thời, rà soát hoạt động đầu tư, kinh doanh của các ngân hàng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách và mức độ cam kết của các ngân hàng này để Bộ chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu, đánh giá và kịp thời thông tin về tình hình tài chính, mức độ rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài đang hoạt động tại nước ta để chủ động đối phó.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát lại các khoản cho vay đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao (bất động sản, chứng khoán, đầu tư đa ngành...),

tăng cường hơn nữa kiểm soát và phòng ngừa rủi ro đối với hoạt động cho vay bất động sản; thực hiện việc đánh giá, xác định thực trạng nợ xấu, mức độ an toàn của từng tổ chức tín dụng để có phương án chủ động khắc phục, bảo đảm an toàn hệ thống;

hoàn thiện quy chế mua bán nợ và thiết lập tổ chức mua bán, xử lý nợ khó đòi cho hệ thống ngân hàng thương mại; sớm xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại, phá sản những ngân hàng gặp vấn đề để có căn cứ pháp lý thực hiện chủ trương về cơ cấu lại những ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng yếu kém.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo và yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát, đánh giá kỹ việc cho vay trong lĩnh vực bất động sản, xác định cụ thể những dự án, công trình không có hiệu quả và những dự án, công trình có hiệu quả để dừng, có biện pháp quản lý, thu nợ hoặc áp dụng biện pháp thích hợp để tiếp tục cho vay nhằm thúc đẩy hoạt động lành mạnh ở lĩnh vực này.

Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi, giám sát chặt chẽ luồng vốn ra, vào của nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời, xử lý những vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động chứng khoán để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư từ thị trường này và phát triển thị trường bền vững;

thực hiện rà soát ngay hoạt động của các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư tài chính để đánh giá và xác định tình trạng tài chính hiện nay của từng quỹ và toàn bộ hệ thống, những vấn đề có thể xảy ra, những việc phải xử lý đối với các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư tài chính có vấn đề…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức giao ban thường kỳ với các cơ quan chức năng để kịp thời theo dõi, đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đối với kinh tế nước ta.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá