Rút tiền mặt trên 100 triệu đồng/ngày phải đăng ký trước

TPO - Quy định này vừa được Bộ Tài chính ban hành, nhằm giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, giảm chi phí về nghiệp vụ ngân quỹ.

Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, được phép chi bằng tiền mặt những khoản chi thanh toán cá nhân như: Tiền lương; tiền công; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức; chi về công tác người có công cách mạng và xã hội; chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; chi xây dựng cơ bản bằng tiền mặt… 

Nếu đơn vị giao dịch có nhu cầu rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước trong một ngày (một hoặc nhiều giao dịch) vượt mức quy định, là rút 200 triệu đồng trở lên, đối với đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW và 100 triệu đồng trở lên đối với đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, phải đăng ký bằng văn bản với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước 1 ngày về số lượng và thời điểm rút tiền.

Quy định này được áp dụng từ ngày 2/5. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá