Sabeco: Đã tuân thủ đầy đủ quy định liên quan đến kết quả kiểm toán

Liên quan đến kết luận của Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước mới đây về việc phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016, Tổng công ty Cổ phần Bia rượu và Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã có thông tin chi tiết cho báo chí.

Sabeco đã tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông
Sabeco đã tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông

Cụ thể, Sabeco cho biết ngoài những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4/2008, doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017.

Cũng theo Sabeco, có một số vấn đề còn tồn tại khác chưa được xử lý dứt điểm đều đã được Tổng công ty này công bố thông tin trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco.

Nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015 đã tạm nộp khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền có thể gây ảnh hưởng đến số liệu tài chính của Sabeco cũng đã được báo cáo đầy đủ.

Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông thì những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ý kiến, Sabeco cho rằng đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành.

Sabeco cũng cho biết, tổng công ty này cũng đã xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.

"Sabeco đang triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán, đã phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước một số vấn đề mà Kết luận đã nêu", lãnh đạo Sabeco cho biết.

Sabeco cho biết tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó bao gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007 - 2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31/12/2016./.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng