SABECO phản hồi thông báo của Kiểm toán Nhà nước

TPO - SABECO cho biết đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các qui định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.

Như Tiền Phong đã thông tin, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Báo cáo Kiểm toán năm 2016 tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO). Theo đó Kiểm toán nhà nước có kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016. Cụ thể, theo báo cáo tài chính được Công ty trách nhiệm hữu hạn PwC (Việt Nam) kiểm toán, lợi nhuận mà SABECO chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2016 trở về trước là hơn 2.900 tỷ đồng. Sau khi phân phối, lợi nhuận của Công ty mẹ ngày 31/12/2016 là hơn 2.861 tỷ đồng. Công ty mẹ đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý 1 năm 2017. Bởi vậy, lợi nhuận còn lại của các năm từ 2016 trở về trước là trên 2.785 tỷ đồng. 
Qua đó, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị SABECO nộp Ngân sách Nhà nước trên 2.495 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Sabeco vào thời điểm 31/12/2016 là 89,59%.
Đối với một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm này, trong phản hồi mới đây, SABECO cho biết, đều đã được đơn vị công bố thông tin trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại SABECO. Trong đó, nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015 đã tạm nộp, khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền có thể gây ảnh hưởng đến số liệu tài chính của SABECO.
"Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông thì những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ý kiến, SABECO đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các qui định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện. Với tinh thần cầu thị và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, SABECO đang triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước một số vấn đề mà Kết luận đã nêu, đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó bao gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007 - 2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31 tháng 12 năm 2016.", thông báo của SABECO cho biết.
Về việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỷ đồng, SABECO cho biết, đây là những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4 năm 2008, SABECO đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017….
Trước đó, ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương đã thực hiện chuyển nhượng thành công 53,59% cổ phần của SABECO dưới hình thức đấu giá công khai cho Công ty TNHH Vietnam Beverage. Sau khi chuyển nhượng, Bộ Công Thương chỉ còn chiếm giữ 36,02% cổ phần tại SABECO.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng