Sacombank bổ sung nhiều nhân sự mới

Ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam - SouthernBank), ông Phạm Hữu Phú (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank) đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhiệm kỳ 2011-2015.

Sacombank bổ sung nhiều nhân sự mới

Ngân hàng Sacombank thông qua danh sách nhân sự mới
Ngân hàng Sacombank thông qua danh sách nhân sự mới.

Sáng 26-5, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2011, Sacombank đã thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm một số thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2011-2015.

Theo tờ trình, có 5 thành viên HĐQT đương nhiệm đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ năm nay gồm bà Huỳnh Quế Hà (Phó chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Châu, ông Phạm Duy Cường, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình và ông Lim Peng Khoon. Các thành viên xin từ nhiệm với lý do riêng.

Như vậy, hiện nay HĐQT của Sacombank còn 2 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS. Do đó, Sacombank bổ sung thêm 8 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.

Danh sách ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 gồm: ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam - SouthernBank), ông Phạm Hữu Phú (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank), ông Trần Xuân Huy (Tổng giám đốc Sacombank), ông Trầm Khải Hòa, ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc SouthernBank, Phó tổng giám đốc Sacombank), bà Dương Hoàng Quỳnh Như (nguyên thành viên HĐQT SouthernBank kiêm Phó tổng giám đốc SouthernBank), ông Nguyễn Miên Tuấn (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt).

Đồng thời, ông Kiều Hữu Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước) là thành viên HĐQT độc lập. Ứng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2011-2015 ông Nguyễn Vạn Lý (Ủy viên Ban chiến lược Eximbank).

Sau khi tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT Sacombank có 10 thành viên và BKS có 4 thành viên.

Theo Thanh Xuân
Thanh Niên

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng