DMCA.com Protection Status

Sắp giải ngân cấp tập 153.700 tỷ đồng

TP - Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến hết tháng 10, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới giải ngân trên 201.214 tỷ đồng (đạt 61% kế hoạch vốn cả năm).

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân trên 146.000 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân trên 4.176 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân trên 20.000 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân trên 30.900 tỷ đồng. 

Như vậy, số vốn còn lại phải giải ngân trong 2 tháng cuối năm còn rất lớn, khoảng 153.700 tỷ đồng, chưa kể các nguồn vốn có thể được giao bổ sung. 

10 tháng qua, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 63,3 tỷ đồng cho các khoản chi chưa đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng