Sắp thanh tra việc phòng, chống tham nhũng tại Habeco

TPO - Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2019, giao Thanh tra Bộ chủ trì thanh tra Habeco về “việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước; hoạt động quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo".

Bộ Công Thương cũng sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ chủ trì đối với các đơn vị gồm: Tổng công ty Gas Pettrolimex; Công ty CP Kinh doanh khí miền Bắc. Hai đơn vị này có cùng nội dung thanh tra là việc chấp hành quy định trong hoạt động hóa chất và kinh doanh khí. Ngoài ra, Tổng công ty Phát điện 2 sẽ bị thanh tra với nội dung việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực.
Bộ Công Thương giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chủ trì thanh tra Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín;  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Việt Nam; Công ty tài chính TNHH HD SAISON; Ngân hàng TNHH MTV Standard; Ngân hàng TMCP Phương Đông. Nội dung thanh tra về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; hợp đồng giao kết với người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch; hoạt động bảo hành; hoạt động thu hồi sản phẩm khuyết tật (nếu có); nội dung thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan khác.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng