Sẽ có bản tin công khai nợ công

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79 về nghiệp vụ quản lý nợ công. Nghị định điều chỉnh ở các lĩnh vực: Chiến lược dài hạn về nợ công; Chương trình quản lý nợ trung hạn; Kế hoạch vay và trả nợ chi tiết hằng năm của Chính phủ; Các chỉ tiêu an toàn và giám sát nợ công.

Nghị định có hiệu lực từ 30-8-2010.

Theo Nghị định, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm công khai, cung cấp thông tin về tình hình vay, trả nợ trong nước và nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh; Vay, trả nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương. Việc công bố thông tin qua hình thức phát hành Bản tin về nợ công được Bộ Tài chính phát hành 6 tháng/lần (bằng tiếng Việt và được dịch ra tiếng Anh dưới dạng ấn phẩm công bố công khai).

Theo Nghị định này, sẽ hình thành Quỹ tích lũy trả nợ công, nhằm đảm bảo khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại, hoặc nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá