Sẽ có Ủy ban cải cách hệ thống ngân hàng

VN dự kiến sẽ thành lập một Ủy ban cải cách hệ thống ngân hàng nhằm giám sát các bước thực hiện lộ trình và các thay đổi mang tầm chiến lược trong lộ trình cải cách ngân hàng.

Giao dịch tại hội sở ngân hàng ACB

Trong năm 2005, lộ trình cải cách hệ thống ngân hàng của VN do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hai luật mới liên quan đến lĩnh vực này, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2008, được xây dựng theo hướng chuyển Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương độc lập và hiện đại, với chức năng thực thi chính sách tiền tệ và giám sát hệ thống ngân hàng.

Theo lộ trình, chức năng giám sát và quản lý các ngân hàng thương mại quốc doanh của Ngân hàng Nhà nước sẽ được tách riêng, nhằm đảm bảo các Ngân hàng Thương mại quốc doanh hoạt động theo đúng tiêu chí thương mại.

Từ tháng 10/2005, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu đánh giá các hoạt động và nghiệp vụ giám sát của mình theo chuẩn mực quốc tế và dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2006.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước sẽ được tái cơ cấu theo hướng giảm bớt các chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước tại các địa phương và loại bỏ khả năng can thiệp của chính quyền địa phương vào hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, việc tái cơ cấu tổ chức và tài chính của các ngân hàng thương mại quốc doanh sẽ được tiến hành song song với kế hoạch cổ phần hóa (dự kiến được hoàn thành trước năm 2010, trừ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Trong quá trình cải cách hệ thống ngân hàng, tốc độ cải cách sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với năng lực nhân sự của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại quốc doanh.

Trong năm qua, Chính phủ cũng đã ban hành hàng loạt quy định, văn bản pháp luật liên quan đến ngành ngân hàng và triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực quản lý và cung ứng dịch vụ ngân hàng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng