DMCA.com Protection Status

Sẽ “đóng cửa” các dự án thủy điện không hiệu quả

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 04 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục năng lượng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch thủy điện trên toàn quốc. Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không đảm bảo an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân, đặc biệt khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng cục năng lượng cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; rà soát quy trình vận hành đơn hồ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc thù hồ chứa và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện hạ du, đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt, giảm, làm chậm lũ trong mùa lũ...

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực đối với chủ đầu tư công trình thủy điện, có hình thức xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không thực hiện việc trồng rừng thay thế; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo dòng chảy tối thiểu và điều tiết cấp nước hạ du của các hồ chứa thủy điện theo quy định...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng