Sẽ tổ chức 3 hội nghị lớn tuyên truyền về WTO

TP - Thứ trưởng Lương Văn Tự cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Chính phủ sẽ tổ chức 3 hội nghị lớn tại Hà Nội và TPHCM nhằm mục đích tuyên truyền việc gia nhập WTO của Việt Nam.

Sáng qua (20/11), Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về gia nhập WTO Lương Văn Tự đã chủ trì cuộc họp giữa các bộ, ngành về công tác tuyên truyền WTO.

Nội dung cuộc họp do Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chuẩn bị.

Thứ trưởng Lương Văn Tự

Trả lời Tiền phong sau khi cuộc họp kết thúc, Thứ trưởng Lương Văn Tự cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Chính phủ sẽ tổ chức 3 hội nghị lớn tại Hà Nội và TPHCM nhằm mục đích tuyên truyền việc gia nhập WTO của Việt Nam.

Mỗi hội nghị sẽ mời hàng trăm doanh nghiệp cũng như các hiệp hội ngành hàng tham gia, để nghe Đoàn đàm phán Chính phủ thông báo và giải thích về các nội dung cam kết của Việt Nam trong WTO, cũng như trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp về các nội dung có liên quan.

Theo Thứ trưởng Lương Văn Tự, thời kỳ hậu WTO, đội ngũ cán bộ quản lý phải chuyển cung cách quản lý sang phong cách mới.

Ngày xưa quản lý chủ yếu bằng mệnh lệnh, chỉ thị, can thiệp trực tiếp vào các doanh nghiệp, thì nay còn rất ít (chỉ còn những doanh nghiệp có vốn lớn của Nhà nước), hầu hết phải quản lý thông qua biện pháp gián tiếp như xây dựng pháp luật, chính sách và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đó.

Thứ trưởng Lương Văn Tự cho biết, hiện nay Nhà nước đã và đang chuyển giao nhiều vai trò sang cho hiệp hội ngành hàng để bảo vệ ngành hàng, hợp tác liên kết để phát triển... Vai trò của hiệp hội, ngành hàng sẽ ngày càng quan trọng.

Theo lịch trình dự kiến, vào 18 giờ 30 ngày thứ năm (23/11), Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển sẽ trình bày báo cáo gia nhập WTO của Chính phủ tại cuộc họp thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.

Trước đó, trong kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác chuẩn bị Báo cáo trình Chủ tịch nước và Quốc hội xem xét, phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO (Báo cáo), đã giao cho Bộ Thương mại chủ trì việc thực hiện Báo cáo này.

Bên cạnh Tờ trình của Chính phủ gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu làm rõ thêm tác động về chính trị, an ninh, kinh tế (đặc biệt tác động đối với điều hành kinh tế vĩ mô, đối với công nghiệp, nông nghiệp và nông dân, tác động đối với thu ngân sách), tác động về mặt xã hội, danh mục các cam kết khác với quy định của pháp luật hiện hành, dự kiến các công việc phải triển khai sắp tới và nêu những vấn đề cần được Quốc hội xem xét, giải quyết.

Báo cáo cũng cần trình bày rõ các quy định của pháp luật về thủ tục đàm phán, ký kết và phê duyệt các cam kết quốc tế, nhưng do tình hình thực tiễn khách quan nên có thể chưa thực hiện được đầy đủ, để Quốc hội biết, có những linh hoạt cần thiết trong quá trình xem xét phê duyệt kết quả đàm phán và nghị định thư gia nhập WTO

Nội dung báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội sẽ là cơ sở để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các cam kết gia nhập WTO, sau khi được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại thay mặt Chính phủ đọc báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội và giải trình các nội dung liên quan đến WTO, trong phiên làm việc của Quốc hội về nội dung này, dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới đây.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội sau khi gia nhập WTO

4 nhóm giải pháp mang tính định hướng chủ yếu về lao động – việc làm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, bao gồm:

Một là, hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp về lao động cho phù hợp với nguyên tắc cơ bản của WTO là không phân biệt đối xử, minh bạch.

Do đó, cần rà soát lại các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, trước hết là vấn đề tiền lương, quan hệ lao động, đào tạo và đào tạo lại, di chuyển lao động để sớm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động vào năm 2008, các quy định này cần được mở rộng phạm vi áp dụng và nâng cao hiệu quả cưỡng chế thi hành.

Đồng thời, cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội, trước hết là về điều kiện làm việc của người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tự tạo việc làm và tìm việc làm mới, cung cấp các dịch vụ và thông tin thị trường lao động, trợ cấp xã hội…

Hai là, phát triển kinh tế – xã hội tạo mở nhiều việc làm và thu hút lao động.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và kỹ năng nghề, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, tác phong, thái độ làm việc của người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các công ước quốc tế. Hoàn thiện và phát triển thị trường lao động. Xây dựng quan hệ lao động minh bạch, lành mạnh.

Bốn là, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Trong những năm đầu sau khi gia nhập WTO, lưới an sinh xã hội cần tập trung xử lý vấn đề lao động bị nghỉ việc, mất việc làm từ các lĩnh vực, các ngành có sức cạnh tranh kém, các doanh nghiệp, lĩnh vực được Nhà nước bảo hộ trước đây.

Bên cạnh đó, cần tăng khoảng cách thu nhập và mức sống giữa các nhóm dân cư, giữa người lao động có tay nghề và lao động giản đơn, có việc làm và mất việc làm, giữa nông thôn và thành thị…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Cùng chủ đề

Mới - Nóng