Sẽ trợ cấp cho lao động dôi dư

Bộ Tài chính vừa có Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy chế, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp là cơ quan được uỷ quyền làm chủ tài khoản và quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Quỹ này được thành lập nhằm thực hiện chính sách trợ cấp cho người lao động bị mất việc hoặc nghỉ hưu sớm do sắp xếp lại các Cty nhà nước. Đối tượng được trợ cấp từ Quỹ là tất cả các lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại C ty nhà nước, bao gồm cả người lao động của nông, lâm trường quốc doanh.

Nguồn của Quỹ bao gồm ngân sách Nhà nước; viện trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác (nếu có), đồng thời Quỹ có trách nhiệm cấp kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch theo nguyên tắc một lần cho mỗi công ty và một lần cho mỗi người lao động.

Quy chế cũng nêu rõ, người lao động đã nhận trợ cấp từ Quỹ nếu được tái tuyển dụng vào làm việc ở công ty đã cho thôi việc, hoặc được tái tuyển dụng vào công ty, cơ quan khác thuộc khu vực nhà nước, hoặc được nông, lâm trường giao đất, giao rừng thì sẽ phải nộp trả Quỹ số tiền đã được trợ cấp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá