Siết chặt hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

Ngày 28/3, UBCKNN đã có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành CK ra công chúng.

Theo UBCKNN, hiện có rất nhiều DN đã tự ý thực hiện chào bán CK ra công chúng mà không đăng ký với UBCK và không tuân thủ các quy định của Luật CK.

Đặc biệt là các DN nhỏ chưa đủ điều kiện để thực hiện chào bán CK ra công chúng, cụ thể:

Chưa đáp ứng điều kiện về mức VĐL tối thiểu 10 tỉ đồng; chưa đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh có lãi, không có lỗ luỹ kế hoặc chưa có đủ phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và được ĐHCĐ thông qua theo quy định của Luật CK.

UBCKNN cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đôn đốc DN trên địa bàn, các DN thuộc quyền quản lý phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về chào bán CK ra công chúng. Sau ngày 1.4, DN vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo H.Nguyên
Lao Động

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng