Siết chặt sở hữu cổ phần của cổ đông lớn tại ngân hàng khác

TPO - Sắp tới, Ngân hàng nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục siết chặt việc sở hữu cổ phần của cổ đông lớn, đặc biệt trong việc sở hữu cổ phần của những ngân hàng khác, tránh tình trạng thâu tóm theo kiểu sở hữu chéo

 Cổ đông, nhóm cổ đông sẽ không được nhận cổ tức, cổ phần nếu không tuân thủ giới hạn nắm giữ
Cổ đông, nhóm cổ đông sẽ không được nhận cổ tức, cổ phần nếu không tuân thủ giới hạn nắm giữ

Ngân hàng Nhà nước vừa xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các TCTD.

Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2015/TT-NHNN hướng dẫn thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác, tạo cơ sở pháp lý góp phần ngăn ngừa, hạn chế sở hữu chéo, minh bạch hóa nguồn vốn góp của cổ đông của tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó.

Về thời hạn, trước ngày 30/06/2019, tổ chức tín dụng khác phối hợp với cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Sau thời hạn chuyển tiếp đối với các trường hợp chưa tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), NHNN áp dụng các biện pháp đối với tổ chức tín dụng có cổ đông lớn và tổ chức tín dụng khác có cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn như sau: 

NHNN cũng sẽ không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng.

Cùng  đó,  Cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại tổ chức tín dụng, chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định; các biện pháp xử lý khác. 

Trong một lần trao đổi với Tiền phong gần đây, lãnh đạo NHNN từng cho biết sau khi thực hiện Luật các cổ chức tín dụng với điểm nhấn về việc Chủ tịch HĐQT Ngân hàng không được kiêm nhiệm chủ tịch DN khác, tới đây NHNN sẽ tiếp tục siết chặt việc sở hữu cổ phần của cổ đông lớn, đặc biệt trong việc sở hữu cổ phần của những ngân hàng khác,  tránh tình trạng thâu tóm theo kiểu sở hữu chéo

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá