Sở hữu chéo giảm mạnh nhưng vẫn còn tinh vi

TPO - "Tình trạng sở hữu chéo giảm mạnh từ 6 cặp xuống chỉ còn 1 cặp nhưng khó xử lý với những trường hợp cố tình nhờ người đứng tên hộ, việc này rất tinh vi nên thanh tra phải kỹ lưỡng mới phát hiện ra, cập nhật tình hình tiếp tục tái cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, Ban kinh tế trung ương lưu ý .

Sở hữu chéo giảm mạnh nhưng vẫn còn tinh vi

Tình trạng sở hữu chéo các TCTD đã được xử lý bước đầu, nhưng còn phức tạp, với nhiều hình thức sở hữu tinh vi, khó phát hiện hơn.

Tình trạng sở hữu chéo khó xử lý với những trường hợp cố tình nhờ người đứng tên hộ, việc này rất tinh vi nên thanh tra phải kỹ lưỡng mới phát hiện ra.Mặc dù tình trạng sở hữu chéo, cổ đông/nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng được xử lý tích cực, tuy vậy, tình trạng sở hữu chéo tại một số TCTD còn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc xử lý sở hữu chéo thực chất là vấn đề xử lý và chuyển nhượng cổ phần nên TCTD cần có phương án, lộ trình triển khai từng bước (để xác định thời điểm, mức giá và tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp…) nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho TCTD và cơ quan Nhà nước trong bối cảnh TCTD là công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán

Cập nhật báo cáo cho thấy hiện số cặp TCTD sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau đã giảm từ 7 cặp trong năm 2012 xuống còn 1 cặp ;  Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm, đến tháng 6/2018 còn tại 2 NHTMCP với 2 cặp sở hữu cổ phần lẫn nhau  (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Ngoài ra, liên quan đến việc xử lý, khắc phục một số vi phạm sở hữu cổ phần, do một số khó khăn trong quá trình xử lý, chuyển nhượng nên TCTD có sở hữu cổ phần tại TCTD khác chưa đáp ứng quy định tại Luật các TCTD và Thông tư số 36 vẫn chưa khắc phục được như dự kiến, cụ thể:

Còn 4 NHTMCP có cổ đông là DNNN sở hữu cổ phần chiếm trên 15% vốn điều lệ (vượt tỷ lệ quy định tại Khoản 2, Điều 55, Luật các TCTD); 2 NHTMCP có cổ đông là nhóm những người có liên quan với nhau sở hữu cổ phần chiếm trên 20% vốn điều lệ ; 03 TCTD có sở hữu trên 5% cổ phần của TCTD khác .

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng