Số liệu thống kê còn nặng “bệnh thành tích”

TP - Ngày 16/8, tại buổi làm việc với Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ ra bất cập trong công tác thống kê hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia, thống kê bộ ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện) chưa bài bản, thống nhất. Số liệu thống kê giữa các bộ ngành chênh lệch nhau quá lớn gây khó khăn trong hoạch định kinh tế. 

Tại buổi làm việc, Tổng cục Thống kê kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo các cấp ở địa phương “nói không với bệnh thành tích” và không gây áp lực cho ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng