Tạm dừng cấp Giấy phép thành lập NHTM cổ phần

Hôm nay 8/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

Theo văn bản này, ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tiêu chí thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước cho phù hợp. Trong khi chưa ban hành tiêu chí mới, tạm dừng chưa cho phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần mới”.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy định về việc thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước tạm dừng việc xem xét tiếp đề nghị cấp Giấy phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần mới của Ban trù bị thành lập các Ngân hàng thương mại cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, trong thời gian chờ ban hành quy định mới về thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước cũng tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo Minh Thúy
TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng