Tạm dừng việc xem xét cấp giấy phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần

TP- Hôm qua, 8/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7171/NHNN-CNH gửi Ban trù bị thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng TMCP trong nước.

Theo văn bản này, ngày 29/7/2008, Văn phòng Chính phủ có công văn số 944/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tiêu chí thành lập Ngân hàng TMCP trong nước cho phù hợp.

Trong khi chưa ban hành tiêu chí mới, tạm dừng chưa cho phép thành lập Ngân hàng TMCP mới”. Hiện nay, NHNN Việt Nam đang rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy định về việc thành lập Ngân hàng TMCP.

Vì vậy, NHNN  tạm dừng việc xem xét tiếp đề nghị cấp giấy phép thành lập Ngân hàng TMCP mới của Ban trù bị thành lập các ngân hàng TMCP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, trong thời gian chờ ban hành quy định mới, Ngân hàng Nhà nước cũng tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá