Tăng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản

TP - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu vay vốn để tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn.

Các đơn vị ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và quy định của pháp luật.

Các tổ chức tín dụng kết hợp với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay nhằm tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 

Cùng đó, đơn giản hóa thủ tục cho vay, cơ cấu lại các khoản vay vốn có lãi suất cao trước đây, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định. 

* Ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) cho biết, đã có 63/63 cục Thuế thực hiện công khai thông tin của gần 1 triệu hộ kinh doanh nộp thuế khoán từ đầu năm đến nay.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng