Tăng giá xăng dầu không được quá 500 đồng/lần

TPO – Theo quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu vừa được Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp được tăng giá bán (nhưng không được quá 500 đồng/lít/lần) khi giá xăng dầu thế giới biến động, khiến giá bán của doanh nghiệp bị lỗ.

Theo Thông tư số 56 của Bộ Tài Chính, mỗi lần tăng giá xăng dầu không được quá 500 đồng/lít/lần

Theo quy định trong Thông tư số 56 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký, doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn giá khi giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân của tháng giảm, làm cho giá vốn do doanh nghiệp giảm hơn giá bán trong nước đến 500 đồng/lít (kg).

Trường hợp chi phí cho giá vốn của doanh nghiệp giảm trên 500 đồng/lít (kg) so với giá bán trong nước, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm giá bán .

“Khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân của tháng tăng, làm giá vốn của doanh nghiệp tăng cao hơn giá bán trong nước thì doanh nghiệp giữ ổn định giá bán và khoản chênh lệch lỗ phát sinh do phải giữ giá bán sẽ được bù đắp từ Quỹ Bình ổn giá.

Sau thời gian trên, nếu giá thị trường thế giới vẫn giữ ở mức thấp, hoặc ổn định, làm cho giá vốn ngang bằng hoặc thấp hơn giá bán hiện hành tối đa 500 đồng/lít (kg), doanh nghiệp được điều chỉnh tăng giá bán nhưng không vượt quá 500 đồng/lít (kg)”- Thông tư nêu rõ.

Trường hợp tổng Quỹ Bình ổn giá thực hiện mục tiêu bình ổn giá trong năm có kết dư, doanh nghiệp được phép kết chuyển sang năm sau.

Nguyên tắc tính giá bán xăng dầu của doanh nghiệp

Giá vốn bán ra của doanh nghiệp được tính bằng giá trên thị trường thế giới bình quân cộng các chi phí phát sinh ngoài nước (như chi phí vận chuyển, bảo hiểm,…) nhân với tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp giao dịch chính cộng các loại thuế, phí, các khoản phải nộp theo quy định của Nhà nước cộng chi phí kinh doanh (đối với xăng, điêden, dầu hoả tối đa 600 đồng/lít; ma dút tối đa 400 đồng/kg); cộng lợi nhuận tối đa 300 đồng/lít, kg cộng mức tiền trích hình thành Quỹ Bình ổn giá bắt buộc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá