Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 4-2012, trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

> Doanh nghiệp ngoài nhà nước phá sản cao nhất

Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc giảm lãi suất cho vay phù hợp với mức giảm chỉ số giá tiêu dùng; ưu tiên tín dụng đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động; khẩn trương có biện pháp phân loại và cơ cấu lại nợ gắn với việc cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém...

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng