Tây Nam Bộ thu chỉ đáp ứng 60,5% chi

TP - Thông báo tình hình kinh tế vùng Tây Nam bộ năm 2015 và tháng 1/2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, hiện nay thu đã không đủ chi và khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do càng khó khăn hơn.

Trong thời gian thông báo, vùng Tây Nam bộ thu ngân sách 46.744 tỷ đồng, chỉ đáp ứng được 60,5% tổng chi 77.220 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng thu ngân sách có 11,4% thu từ hoạt động xuất nhập khẩu mà khi thực hiện đầy đủ các hiệp định thương mại tự do thì hầu hết sẽ không còn. Vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban Chỉ đạo, ông Trần Hữu Hiệp, cho rằng cắt giảm thuế xuất nhập khẩu có lộ trình, tuy nhiên phải triển khai nhiều giải pháp ngay từ bây giờ thì mới hy vọng giảm bớt khó khăn. Nhất là trong bối cảnh tổng chi hiện nay, chủ yếu chi thường xuyên, còn chi đầu tư phát triển chưa tới 13% tổng chi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng