Techcombank được tăng vốn 'khủng' lên gần 35.000 tỷ

TP - Thống đốc NHNN chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ từ 11.600 tỷ đồng lên gần 35.000 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông TechcomBank thông qua hôm 14/6.

Ngày 21/6/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 4676/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ năm 2018 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc TechcomBank tăng vốn điều lệ từ 11.655.307.200.000 đồng lên 34.965.921.600.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông TechcomBank thông qua tại Nghị quyết ngày 14/6/2018.

TechcomBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn. Thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 theo đúng chỉ đạo của NHNN.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng