DMCA.com Protection Status

Tháng 6 thu phí tự động trên QL 1A, đường Hồ Chí Minh

TP - Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa tại cuộc họp về dịch vụ thu phí tự động ngày 22/2.

Cụ thể, Bộ trưởng GTVT đề nghị các nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ thể hiện quyết tâm, phấn đấu đến 30/4/2017 sẽ ký nốt hợp đồng với các trạm còn lại để đến 30/6/2017 áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại các trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Theo báo cáo của VETC (doanh nghiệp được thực hiện cung cấp dịch vụ thu phí không dừng), tới nay, VETC dán được khoảng 60.000 thẻ/tài khoản thu phí tự động. 

Đến nay, đã có 5 trạm thu phí thực hiện thu phí tự động: Trạm Quảng Đông (Quảng Bình), Toàn Mỹ (Đắk Nông), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), Trạm K1610+800 (Đức Long Gia Lai 1), Km1667+470 (Đức Long Gia Lai 2). Tốc độ xe qua các trạm này đạt đến 50 km/h và độ chính xác của hệ thống đã đạt trên 99,8%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng