Thanh Hóa: Gần 1.000 tỷ đồng tiền nợ xây dựng nông thôn mới

TPO - Ngày 30/7, theo thống kê từ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Thanh Hóa thì lũy kế nợ xây dựng cơ bản trong XDNTM của tỉnh này đến ngày 30/6/2016 là 991,085 tỷ đồng (bình quân 1,732 tỷ đồng/xã).

Trong đó, các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nợ đọng 286,669 tỷ đồng, trung bình mỗi xã nợ 2,536 tỷ đồng. Theo Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh thì nguồn trả nợ và kế hoạch thanh toán nợ theo lộ trình từ nay đến năm 2020 sẽ hoàn thành. 

Tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ các địa phương trả nợ như thưởng các xã đạt chuẩn NTM 1 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; để lại 100% tiền bán quyền sử dụng đất cho các xã điểm XDNTM của tỉnh và để lại 70% tiền bán quyền sử dụng đất cho các xã XDNTM; huy động các nguồn hợp pháp khác của xã để trả nợ xây dựng cơ bản…


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá