Thành lập Công ty Đường sắt Hà Nội

TP - UBND Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Đây là DN 100% vốn nhà nước. Công ty thực hiện các nhiệm vụ: Kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị. Xây dựng Kế hoạch hàng năm về kinh doanh vận tải hành khách công cộng. Sửa chữa, hoán cải phương tiện, thiết bị xe chuyên dùng phục vụ đường sắt đô thị. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân đáp ứng nhu cầu phát triển ngành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng