Thanh tra, kiểm tra các dự án vay nợ nước ngoài

Bộ Tài chính vừa có thông báo về kết luận của Bộ trưởng Vương Đình Huệ trong cuộc làm việc với một số cơ quan thuộc Bộ Tài chính.

Dân có quyền được biết tiền vay nợ nước ngoài

Trong đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ yêu cầu Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại chủ trì báo cáo về tình hình huy động, sử dụng và quản lý nợ công trong giai đoạn năm năm 2006-2010.

Ông Huệ chỉ đạo Thanh tra Bộ Tài chính, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại làm kế hoạch thanh tra các dự án vay lại nguồn vốn ODA và các dự án có bảo lãnh của Chính phủ để báo cáo bộ về hiệu quả sử dụng vốn tại các dự án này, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý.

Ông Huệ cũng giao Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại phải chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tăng cường quản lý giám sát nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương và nợ do Chính phủ bảo lãnh.

Về Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho phép cục này hoàn thiện đề án thành lập Tổng cục Quản lý và giám sát tài chính doanh nghiệp.

Đồng thời ông Huệ cũng yêu cầu Cục Tài chính doanh nghiệp từ nay phải chủ trì phân tích để hằng năm có báo cáo tổng hợp thực trạng tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Theo C.V.Kình
Tuổi trẻ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng