Thêm 3.100 tỷ đồng vốn cho Cty Mua bán nợ

TP - Thủ tướng vừa đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Cty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015. Trong đó, 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp, 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định.

DATC thành lập năm 2003, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, có các nhiệm vụ: Xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng chờ thanh lý; vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá