Thêm gần 9 nghìn mặt hàng có thuế suất dưới 5%

Để triển khai các cam kết của VN thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, sẽ có thêm 8.946 mặt hàng được áp dụng thuế suất nhập khẩu dưới 5%.

Từ năm 2006, các mặt hàng nông sản nhạy cảm tiếp tục được đưa vào thực hiện giảm thuế
Từ ngày 1/1/2006, tổng số mặt hàng áp dụng mức thuế suất này là 10.283, chiếm hơn 96% trong tổng số các mặt hàng có trong danh mục biểu thuế xuất nhập khẩu của VN hiện nay.

Cũng từ năm 2006, các mặt hàng nông sản nhạy cảm tiếp tục được đưa vào thực hiện giảm thuế, đến năm 2013, mức thuế suất đối với các mặt hàng này chỉ còn 0%-5% (riêng đường vào năm 2020).

Bộ Tài chính, với sự đồng thuận của các bộ ngành có liên quan, đã có tờ trình lên Chính phủ cho thực hiện lộ trình giảm thuế bắt đầu từ năm 2006 đúng như cam kết đối với 27 mặt hàng nhạy cảm còn lại như đường, trứng thương phẩm, trứng gia cầm làm giống, gạo lức và thóc, một số loại hoa quả…

Riêng đối với mặt hàng xe máy, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ lùi lại một năm để tiếp tục đàm phán trong ASEAN về một lộ trình giảm thuế hợp lý hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng