Thống đốc kêu gọi ngành ngân hàng tiết kiệm mua sắm công

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2016. Theo đó, Thống đốc yêu cầu cần tiết kiệm mua sắm, xây mới trụ sở, đầu tư vật chất thiết bị.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Theo đó, các đơn vị thuộc hệ thống NHNN thực hiện chống lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của NHNN (tài chính, tài nguyên, lao động…) trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các Vụ, Cục NHNN tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở triển khai; Trong đó, chú trọng các quy định, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và quản lý lao động, thời gian lao động.

Các đơn vị tại Trụ sở chính NHNN có bộ máy kế toán riêng và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần khẩn trương ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, trụ sở, nhà lưu trú, trang thiết bị làm việc…; Rà soát, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, định mức nguyên vật liệu, xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện đi lại… để làm cơ sở cho các phòng, ban, cán bộ, công chức triển khai THTK, CLP.

Các đơn vị thuộc NHNN triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khi lập kế hoạch và trong quá trình tổ chức thực hiện. Đề xuất các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí của các đơn vị, tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí khoán và chi đầu tư, mua sắm tài sản. Triển khai quy định về mua sắm tập trung trong hệ thống NHNN đối với những tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc NHNN phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và thủ tục trong nội bộ NHNN để nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, giảm chi phí hành chính và chi phí thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với các đơn vị.

Đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có vốn nhà nước trong ngành Ngân hàng, đẩy mạnh việc tiết kiệm, chống lãng phí để bổ sung nguồn lực, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-NHNN và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 23/02/2016 của Thống đốc NHNN.

Chương trình đã đề ra một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên, trụ sở làm việc, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý, sử dụng lao động và thời gian làm việc, quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng do NHNN làm đại diện chủ sở hữu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá