Thống kê nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới

TP - Chiều 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về tình hình ứng trước vốn đầu tư đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi.

Phó Thủ tướng nêu nguyên tắc là phải thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ứng trước từ nguồn nào phải hoàn trả từ nguồn đó để trên cơ sở đó tính toán tỉ lệ thu hồi vốn ứng trước. 

Liên quan tới khả năng hoàn trả vốn ứng của các bộ, ngành và địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT thống kê tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng