Thu hồi 100% nhà công vụ không đúng mục đích, đối tượng

TP - Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2020. 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn này, tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm. Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ và thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu việc mua sắm mới ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định. Số xe dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển, thực hiện bán theo quy định để thu tiền nộp ngân sách nhà nước. Không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách nhà nước để mua ô tô.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá