Thu hồi tiền giấy mệnh giá 50.000 và 100.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu chi nhánh ngân hàng nhà nước và kho bạc các địa phương triển khai việc thu hồi và ngừng chi ra hai loại tiền trên nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh tiền polymer vào lưu thông.

Yêu cầu tương tự cũng được đặt ra với các ngân hàng thương mại.

Đối với loại 50.000 đồng cotton, các ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, sở giao dịch ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước được yêu cầu tiếp tục thu hồi, không chi ra cho khách hàng loại tiền này.

Khi nhận tiền loại 50.000 đồng cotton từ tổ chức tín dụng, những đơn vị này vẫn được hạch toán là tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông. Tuy nhiên, khi thu hồi phải đảm bảo chính xác về số lượng tiền trong các bó tiền, không được để lẫn loại tiền khác mệnh giá và tiền 50.000 đồng polymer trong các bó tiền 50.000 đồng cotton.

Với loại 100.000 đồng cotton, các đơn vị phải ngừng chi ra, trong trường hợp không còn loại tiền 100.000 đồng polymer để chi trả cho khách, phải tạm thời thay thế bằng các loại tiền mệnh giá 500.000 đồng hoặc 50.000 đồng polymer.

Các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước phải ưu tiên chi cho khách hàng loại 100.000 đồng polymer khi khách có nhu cầu lĩnh loại tiền mệnh giá này và chỉ được phép chi ra loại tiền 100.000 đồng cotton trong trường hợp quỹ không còn tiền mệnh giá 50.000, 100.000 và 500.000 đồng polymer. Đồng thời, khi thu hồi về không được để lẫn hai loại tiền polymer và cotton.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá