Thu ngân sách tăng mạnh

TP - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm ước đạt 413,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, thu nội địa đạt 280,65 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2013. Ước tính có 11/14 khoản thu, sắc thuế thu đạt tiến độ dự toán (từ 50% dự toán trở lên). Có 3/14 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn 50% yêu cầu tiến độ dự toán (dưới 50% dự toán).

Ước tính có 44/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 50%), 19/63 địa phương thu đạt dưới 50% dự toán. Kết quả thu đạt khá chủ yếu nhờ sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế, hoạt động của nhiều doanh nghiệp phục hồi và phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, ô tô, dầu khí,... làm tăng nguồn thu ngân sách.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng