Thu nội địa đạt thấp nhất 4 năm qua

TP - Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo thu chi ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm. Theo đó, tổng thu đến hết tháng 7 ước đạt 666,6 nghìn tỷ đồng (bằng 55% dự toán năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, thu nội địa ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm. Dù vẫn tăng 9,4% so với cùng kỳ năm nước, nhưng năm nay có số thu nội địa so với dự toán đạt thấp nhất trong 4 năm trở lại đây.

Trong đó, trong thu nội địa thu từ doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giảm. Như tiền thu từ bán bớt cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạt 16,7% dự toán năm; thu tiền cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt 40,7% dự toán năm (giảm 11%). Riêng thu từ dầu thô 7 tháng ước đạt 27,1 nghìn tỷ đồng (bằng 70,8% dự toán năm).

Về chi, trong 7 tháng qua, ngân sách đã chi 695,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý chi đầu tư phát triển mới đạt 119,3 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, chi thường xuyên vẫn tiếp tục tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, với con số tuyệt đối khoảng 511,2 nghìn tỷ đồng.

7 tháng qua, Chính phủ đã vay hơn 2 tỷ USD vốn nước ngoài và huy động từ trong nước hơn 201,5 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, ngân sách phải chi 154,7 nghìn tỷ đồng trả nợ (trong đó trả nợ trong nước 131 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 23,6 nghìn tỷ đồng).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá