Thu phí tự động có làm tăng mức đầu tư?

TP - Trong quyết định phê duyệt dự án 28 trạm thu phí tự động, không dừng cho Tasco, Bộ GTVT quyết định: Trong 3 năm đầu tiên, kể từ năm 2016, giá dịch vụ thu phí không dừng (ETC) được tính bằng công thức: (số làn thu phí ETC tiếp nhận/tổng số làn thu phí) x mức phí quản lý tổ chức thu phí trong hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Từ năm thứ 4 đến năm thứ 8, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 8% tổng doanh thu của trạm. Từ năm thứ 9 đến năm thứ 13, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 9% trên tổng doanh thu của trạm và từ năm 14 trở đi, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 10% trên tổng doanh thu của trạm.

Trong quyết định này, Bộ GTVT cũng nêu: “Trước mắt, nhà đầu tư được hưởng giá dịch vụ thu phí ETC bằng với chi phí quản lý, tổ chức thu trong các hợp đồng BOT. Trường hợp mức chênh lệch doanh thu thực tế tại các trạm thu phí so với hợp đồng BOT không đủ bù đắp giá dịch vụ thu phí ETC còn thiếu thì kéo dài thời gian thu phí của các dự án BOT sau khi đã hoàn vốn với thời gian thu phí kéo dài đủ để bù đắp giá dịch vụ thu phí ETC còn thiếu đảm bảo hoàn vốn cho nhà đầu tư”.

Thông thường, tại các dự án BOT, chi phí thu phí là 7-8 % (cá biệt có dự án trên 10 % - 20%) trên tổng số phí thu được, kéo dài toàn bộ dự án. Lý giải về tỷ lệ trích cho thu phí tự động cao hơn so với hợp đồng BOT, ông Nguyễn Viết Huy cho hay: Do Tasco chỉ được thực hiện 28/37 trạm (9 trạm do Vietinbank thực hiện); trong khi chi phí mua công nghệ thu phí hầu như không thay đổi nên chi phí đầu tư mỗi trạm tăng. “Phương án giá ban đầu tính cho 37 trạm thấp hơn nhưng do số lượng trạm Tasco thực hiện ít hơn nên chi phí tăng. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ GTVT là không để tăng tổng mức đầu tư. Khi triển khai thu phí các tuyến QL khác sẽ giao cho Tasco làm và tính toán lại để giảm chi phí thu phí tự động để giảm xuống” – ông Huy nói. Ông Huy cũng khẳng định phương án tài chính của hợp đồng với Tasco được tổ chức thẩm định giá độc lập đưa ra và hội đồng liên bộ thẩm định.

Về khả năng “kéo dài thời gian thu phí” trong phương án của bộ (nêu trên), đại diện Tasco giải thích: Khi triển khai thu phí tự động, do đảm bảo tính minh bạch nên tổng chi phí xây dựng, lợi nhuận của nhà đầu tư xây dựng tuyến sẽ sớm đạt được, rút ngắn thời gian thu phí dự kiến trong hợp đồng giữa nhà đầu tư đường và Bộ GTVT.

Tuy nhiên, khi đạt được tổng thu, giảm thời gian thu phí, khả năng hoàn vốn của hạng mục đầu tư thu phí không dừng có thể không đạt cùng thời điểm chấm dứt thu này (do một số dự án công ty đầu tư khi đã thu phí thủ công nhiều năm, quỹ thời gian thu không còn nhiều). “Dù chúng tôi tăng thời gian thu phí khi đã đạt mục tiêu thu của dự án thì thời gian thu phí tăng thêm cũng không vượt quá thời gian dự kiến trong hợp đồng BOT” – đại diện Tasco khẳng định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng