Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp

TP - Ngày 12/10, phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ trương của Chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay là: Nuôi dưỡng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế; hình thành được các sản phẩm, thương hiệu Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác liên kết khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI; thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu. Sản xuất kinh doanh hiệu quả đi liền với bảo vệ môi trường.

Để cụ thể hóa chủ trương này của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp mà không trái với điều ước quốc tế và phù hợp với nguồn lực của đất nước ta.

Ba đồng hành là:

1. Đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật trên các lĩnh vực như: xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, xây dựng, tín dụng, đầu tư, vv… đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

3. Đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế vùng và địa phương. Tiếng nói của doanh nghiệp sẽ được chính quyền các cấp và Thủ tướng Chính phủ lắng nghe thường xuyên và yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng pháp luật.

Năm hỗ trợ là:

1. Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

2. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động.

3. Hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh.

4. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương và Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp lớn cho xã hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng