Thúc Sabeco nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

TP - Cục Thuế TPHCM vừa có công văn chỉ đạo cơ quan thuế trực thuộc tập trung thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm 2016.

Theo đó, phòng kiểm tra thuế theo dõi, đôn đốc kịp thời số thu từ Tổng Cty CP Bia rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tổng cục Thuế. Số tiền phải thu từ tổng công ty, công ty con và công ty liên kết là 3.730 tỷ đồng; phối hợp thu tạm ứng cổ tức được chia của Sabeco năm 2016 khoảng 1.700 tỷ đồng. Đồng thời, thu thuế chuyển nhượng vốn tại Cty Xi măng Holcim khoảng 900-1.600 tỷ đồng.

Trong tháng 12 này, Cục Thuế TPHCM phải thu tối thiểu 28.000 tỷ đồng (không bao gồm số thu từ dầu thô), trong đó thu ngân sách trung ương tối thiểu đạt 20.000 tỷ đồng. Vì vậy, các đơn vị trực thuộc phải rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu nợ thuế, thu thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nhập khẩu diện biếu tặng... Để đảm bảo tiến độ công việc, các đơn vị thuộc Cục Thuế TPHCM phải bố trí công chức làm việc cả ngày thứ 7 cho đến hết tháng 12/2016.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng