Thuế đất cao nhất tương đương 2% giá trị đất

TP - Đơn giá thuê đất mới trên địa bàn Hà Nội sẽ được áp dụng từ 0,5 - 2% giá trị đất theo từng khu vực, từng trường hợp và mục đích thuê sử dụng.

Theo Quyết định số 57 vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển ký, việc xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân trong nước sẽ được tính tiền thuê hàng năm. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tiến hành thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất bằng quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, tại thời điểm xác định giá thuê chưa có dự án đầu tư xây đựng mới. Tổ chức, cá nhân đó sẽ tiếp tục sử dụng nguyên trạng công trình trên đất, không được khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ vào tiền thuê đất.

Cụ thể, áp dụng đơn giá 0,5 phần trăm giá trị đất đối với sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, xây dựng, vận tải và công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Áp dụng 0,7 phần trăm giá trị đất đối với làm mặt bằng kinh doanh các lĩnh vực thương mại, du lịch, bưu điện ngân hàng và các ngành khác và 0,5 phần trăm thuộc các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì, Thạch Thất, các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai).

Trường hợp tổ chức, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc được công nhận quyền sử dụng bằng quyết định cho thuê đất, có dự án đầu tư công trình mới trên đất, sẽ không được khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ vào tiền thuê đất.

Cụ thể, áp dụng 0,7 phần trăm giá trị đất đối với sử dụng đất thuê làm mặt bằng sản xuất, xây dựng, vận tải và công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Áp dụng đơn giá 1,2 - 1,5 phần trăm đối với làm mặt bằng kinh doanh các lĩnh vực thương mại, du lịch, bưu điện ngân hàng và các mục đích khác và 0,7 phần trăm cho các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì, Thạch Thất, các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai).

Trường hợp tổ chức, cá nhân được thuê đất thực hiện dự án mới, phải bồi thường, hỗ trợ về đất  khi giải phóng mặt bằng, thì tổ chức/cá nhân đó được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất.

Cụ thể, áp dụng đơn giá 0,7-1 phần trăm đối với mục đích sử dụng đất thuê làm mặt bằng sản xuất, xây dựng, vận tải và công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Áp dụng đơn giá 1,5-2 phần trăm đối với làm mặt bằng kinh doanh các lĩnh vực thương mại, du lịch, bưu điện ngân hàng và các ngành khác và áp dụng 0,7-1 phần trăm đối với các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì, các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai).

Không xác định lại giá thuê đối với trường hợp nào?

Theo quyết định, ngoài việc xác định lại đơn giá thuê đất đối với các trường hợp đang cho thuê có mức giá nhỏ hoặc lớn hơn mức khung từ 0,5 - 2 phần trăm, các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất thuê (tiền thuê đất) góp vốn liên doanh, liên kết trước ngày Nghị định 142/CP, ngày 14/11/2005 của Chính phủ có hiệu lực thì không phải điều chỉnh.

Khi hết thời hạn góp vốn liên doanh, liên kết, phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định của quyết định này. Mặc khác cũng không xác định lại giá thuê đất đối với các trường hợp thuê trước ngày Nghị định 142/CP mà đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Quyết định này cũng nêu rõ, đơn giá thuê đất trên sẽ làm căn cứ để quyết định đơn giá cho thuê từng dự án, từng trường hợp cụ thể. Riêng trường hợp cho thuê để sản xuất kinh doanh theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thuê, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê, giá đất sẽ căn cứ theo giá đấu thầu nhưng không thấp hơn đơn giá tại quy định này. Quyết định này có hiệu lực từ 9/4.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá