Thưởng 500 triệu đồng cho 'môi giới' đầu tư vào Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thưởng tối đa 500 triệu đồng cho tổ chức, cá nhân có công vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Thưởng 500 triệu đồng cho 'môi giới' đầu tư vào Nghi Sơn

>Được, mất Nghi Sơn
>Dự kiến 4 tỉ USD rót vào khu kinh tế Nghi Sơn

Quy hoạch tổng thể Khu Kinh tế Nghi Sơn
Quy hoạch tổng thể Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đó là một trong những  nội dung Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ký ban hành.

Cơ chế này sẽ không áp dụng cho các đối tượng là cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị công lập sử dụng ngân sách Nhà nước để hoạt động; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN và khu chức năng vận động dự án đầu tư vào KCN, khu chức năng do doanh nghiệp đó làm chủ đầu tư hạ tầng và những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, chính sách này cũng có cơ chế hỗ trợ đối với doanh nghiệp có dự án vào KCN thuộc KKT Nghi Sơn với các lĩnh vực như: Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các khu chức năng khác trong KKT Nghi Sơn và Đầu tư xây dựng khai thác kinh doanh cảng biển.

Với điều kiện: Tự bố trí kinh phí để thực hiện san lấp, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu hoạt động của dự án; Thực hiện xong san lấp mặt bằng đối với dự án đầu tư hạ tầng vào KCN; thực hiện xong san lấp mặt bằng và hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trường hợp dự án triển khai không đúng tiến độ thì nhà đầu tư phải báo cáo nêu rõ và được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chấp thuận.

Các doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện trên sẽ được hỗ trợ 10% chi phí san lấp mặt bằng theo quyết toán của doanh nghiệp, được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/1ha.

Theo Báo Đầu tư

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng