Thương nhân hoạt động vùng khó khăn được hỗ trợ

TP - Thủ tướng vừa có quyết định 92/2009/QĐ -TTg, giao Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện tín ưu đãi đối với thương nhân hoạt động thường xuyên tại các vùng khó khăn.

Theo đó, thương nhân phải có vốn tự có tối thiểu bằng 20 phần trăm tổng nhu cầu vốn vay cho hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán được vay tối đa 30 triệu đồng; ngược lại, có đầy đủ yêu cầu trên được vay tối đa 100 triệu đồng; thương nhân là tổ chức kinh tế có thể vay tối đa 500 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá