Tiền thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng đều nộp vào ngân sách

TP - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cục thuế các địa phương về phân bổ nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường từ xăng, dầu năm 2017 giữa ngân sách trung ương và địa phương.

Theo đó, xăng dầu nhập khẩu chiếm 62,8% tổng lượng xăng dầu tiêu thụ trên thị trường, toàn bộ thuế bảo vệ môi trường này được điều tiết về ngân sách trung ương. Tỷ lệ xăng dầu sản xuất trong nước được tiêu thụ trên thị trường hiện chiếm 37,2%. 

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế  phối hợp với kho bạc nhà nước các địa phương hạch toán phân bổ nguồn thu thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng