Tiết lộ tin nội bộ để mua bán CK bị phạt 70 triệu đồng

Nhằm ổn định tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán (CK), ngày 8/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và thị trường CK.

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để thị trường CK hoạt động công khai, minh bạch. Ảnh : TPO

Theo đó, những hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán CK ra công chúng như; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật; sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép chào bán CK ra công chúng; phân phối, phát hành khối lượng CK tối thiểu theo quy định... sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Phạt tiền  từ 1% đến 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật đối với tổ chức phát hành hoặc Giám đốc, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức phát hành.

Phạt tiền từ một đến năm lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức phát hành chào bán CK ra công chúng khi chưa có Giấy chứng nhận chào bán CK ra công chúng và sẽ kèm theo các hình phạt bổ sung như; đình chỉ việc bán CK trong vòng 45 ngày, thu hồi Giấy chứng nhận chào bán CK ra công chúng... và phải có các biện pháp khắc phục hậu quả đã gây ra.

Những hành vi vi phạm về công ty đại chúng như: không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày, không đăng ký, lưu ký CK tập trung tại Trung tâm lưu ký CK, vi phạm chế độ hạch toán kế toán áp dụng đối với công ty đại chúng sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 20 triệu đồng.

Nếu công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch CK không công khai thông tin khi mua lại cổ phiếu của mình trước 7 ngày hoặc thông tin không đầy đủ về việc mua lại cổ phiếu sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu.

Về hành vi vi phạm niêm yết CK, sẽ phạt tiền từ 20 triệu đến 70 triệu khi hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch CK có những thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc tổ chức niêm yết không chấp hành các quy định về thời gian, nội dung và phương tiện công bố thông tin về việc niêm yết.

Các tổ chức khai trương hoạt động trong lĩnh vực CK trong khi chưa có giấy phép, giấy phép không còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc tịch thu giấy phép hoạt động và toàn bộ khoản thu nhập trái pháp luật.

Cũng theo Nghị định, hành vi vi phạm quy định về giao dịch nội bộ trong giao dịch CK như sử dụng, tiết lộ thông tin nội bộ để mua, bán CK; hành vi thao túng thị trường CK bằng cách thông đồng trong giao dịch nhằm tạo ra cung cầu giả tạo sẽ bị phạt tiền đến 70 triệu đồng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng