Tín dụng chính sách: Luôn được đặc biệt quan tâm!

TP - Dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm và triển khai quyết liệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Ninh

Tín dụng chính sách những năm qua đã góp phần giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Ninh chia sẻ.

Xin ông khái quát những kết quả mà NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua?

Sau khi có Nghị định 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được quan tâm thông qua việc vay vốn tại NHCSXH để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Từ 3 chương trình nhận bàn giao của các tổ chức tín dụng năm 2003 với dư nợ khiêm tốn hơn 100 tỷ đồng, đến nay qua hơn 12 năm hoạt động dư nợ của chi nhánh đã đạt 3.156 tỷ đồng với 11 chương trình tín dụng chính sách, gấp gần 250 lần so với năm 2003.

Mốc son đánh giá sự cam kết đầu tư cho khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng được ghi nhớ trong Biên bản ký kết giữa NHCSXH và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ngày 13/4/2013. Kể từ đó việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT NHCSXH. Doanh số cho vay hơn 2 năm qua của các chương trình đạt cao 1.933 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn

Ông đánh giá thế nào về hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách mang lại cho địa phương?

Nguồn vốn cho vay từ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 giảm từ 14,67% xuống 12,26%, năm 2014 giảm từ 12,26% xuống còn 10,02% năm 2015 ước giảm 3%. Các chương trình tín dụng chính sách cho vay đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống, con em các gia đình khó khăn có tiền để trang trải chi phí học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề. Chương trình cho vay NS&VSMTNT đã nâng cao chất lượng cuộc sống giúp người dân được dùng nước sạch góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn. Thông qua việc nhận ủy thác cho vay của 4 tổ chức chính trị - xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động quần chúng và hoạt động của các cấp hội đặc biệt là tạo sự đồng thuận, tin yêu của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tín dụng tăng trưởng mạnh, vậy làm thế nào để bảo đảm chất lượng tín dụng, thưa ông?

Để bảo đảm chất lượng tín dụng, tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các ngành, các cấp trong tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. NHCSXH thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho tổ viên và triển khai công tác kiện toàn, củng cố hoạt động của tổ. So với thời điểm xây dựng đề án, số tổ xếp loại tốt tại hầu hết các chi nhánh đều tăng. Thông qua đó, có thể khẳng định những giải pháp quyết liệt nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Đắk Lắk là đúng hướng và đạt hiệu quả cao...

 Xin cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá