Tỉnh được cấp phép dự án ĐTNN đến 20 triệu USD

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, từ ngày 26/7, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp có thẩm quyền cấp phép đối với các dự án đầu tư nước ngoài có qui mô vốn đến 20 triệu USD hoặc 300 tỷ đồng Việt Nam, thay vì 15 triệu USD như quy định trước đây.

Thẩm quyền cấp phép này được quy định đối với các dự án  nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Việc áp dụng quy định này nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài bình thường, liên tục trong khi chờ đợi các Nghị định hướng dẫn thi hành Luât Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ Nghị định qui định việc mở rộng phân cấp cho các địa phương, theo đó, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền cấp phép đầu tư cho các dự án dưới 800 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 50 triệu USD).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá